Laporan Piagam Pelanggan PSP 2017 | PUTRA SCIENCE PARK
» MENGENAI KAMI » PELANGGAN » Laporan Piagam Pelanggan PSP 2017

Laporan Piagam Pelanggan PSP 2017

Tahun 2017

 

Laporan (Q4) 2017

 

Bil   Piagam Pelanggan
Tindakan
Sasaran Pencapaian 
 1


Mengeluarkan Surat Perakuan Permohonan Perlindungan Harta Intelek dalam masa lima (5) hari bekerja daripada tarikh penilaian oleh Jawatankuasa  Penilai Harta Intelek (JPHI) 100%

 • Disember 2017  - Pencapaian 100%
 • November 2017 - Pencapaian 100%
 • Oktober 2017 - Pencapaian 100%

Bahagian Putra IP 100%  100%
 2


Memaklumkan keputusan permohonan untuk menyertai pameran pertandingan penyelidikan dalam tempoh 21 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan

 • Disember 2017  - tiada
 • November 2017 - tiada
 • Oktober 2017 - Pencapaian 100%
Bahagian Promosi dan 
Pemasaran Inovasi
100%  100%

 

 

Laporan (Q3) 2017

 

Bil   Piagam Pelanggan
Tindakan
Sasaran Pencapaian 
 1


Mengeluarkan Surat Perakuan Permohonan Perlindungan Harta Intelek dalam masa lima (5) hari bekerja daripada tarikh penilaian oleh Jawatankuasa  Penilai Harta Intelek (JPHI) 100%

 • September 2017  - Pencapaian 100%
 • Ogos 2017 - Pencapaian 100%
 • Julai 2017 - Pencapaian 100%

Bahagian Putra IP 100%  100%
 2


Memaklumkan keputusan permohonan untuk menyertai pameran pertandingan penyelidikan dalam tempoh 21 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan

 • September 2017  - Pencapaian 100%
 • Ogos 2017 - tiada penyertaan pameran
 • Julai 2017 - tiada penyertaan pameran

Bahagian Promosi dan 
Pemasaran Inovasi
100%  100%

 

 

 

- Laporan (Q1-Q2) 2017

 

 

Bil   Piagam Pelanggan
Tindakan
Sasaran Pencapaian 
 1


Mengeluarkan Surat Perakuan Permohonan Perlindungan Harta Intelek dalam masa lima (5) hari bekerja daripada tarikh penilaian oleh Jawatankuasa Penilai Harta Intelek (JPHI) 100%

 • Jun 2017  - Pencapaian 100%
 • Mei 2017 - Pencapaian 100%
 • April 2017 - Pencapaian 100%
 • Q1- 2017 - Pencapaian 100%

Bahagian Putra IP 100%  100%
 2


Memaklumkan keputusan permohonan untuk menyertai pameran pertandingan penyelidikan dalam tempoh 21 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan

 • Jun 2017  - tiada penyertaan pameran
 • Mei 2017 - Pencapaian 100%
 • April 2017 - tiada penyertaan pameran
 • Q1, 2017 - tiada penyertaan pameran

Bahagian Promosi dan 
Pemasaran Inovasi
100%  100%

 

 

 

Kemaskini:: 24/05/2018

PERKONGSIAN MEDIA

PUTRA SCIENCE PARK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97691254
03-89464121
B1566742230