PROGRAM PENYELIDIKAN DI UPM | PUTRA SCIENCE PARK
» MENGENAI KAMI » PROGRAM PENYELIDIKAN DI UPM

PROGRAM PENYELIDIKAN DI UPM


Teknologi UPM dihasilkan daripada pelbagai disiplin R&D mengikut kluster/kategori penyelidikan tertentu di UPM.

Teknologi dihasilkan oleh pakar UPM dalam pelbagai bidang penyelidikan merentasi 16 Fakulti dan 9 Institut yang mempunyai bidang kepakaran masing-masing.

Sebelas (11) kluster Penyelidikan utama merupakan fokus utama universiti di mana setiap kluster merangkumi kepakaran penyelidik melalui program dan kumpulan yang dibangunkan bersifat merentas disiplin penyelidikan.

Pihak industri yang berminat, boleh menjalankan kerjasama atau mendapatkan kepakaran penyelidik UPM bagi menyelesaikan isu R&D mahupun perindustrian di dalam bidang yang berkaitan.

 

Kemaskini:: 05/06/2017

PERKONGSIAN MEDIA

B1611219435