Profiting From Innovation | PUTRA SCIENCE PARK
» INDUSTRY » UPMIOD - INDUSTRY NETWORKING PARTY » Profiting from Innovation

Profiting from Innovation

PENGENALAN

Dana merupakan sumber yang utama untuk membawa inovasi ke pasaran. Pada masa kini, kebanyakan universiti tempatan bergantung kepada geran dan dana yang diberi oleh kerajaan. Venture Capitalists dan Angel Investors memainkan peranan penting dalam membantu syarikat ‘start-up’ dan inovasi untuk mencapai tahap pengkomersilan.  

 

Industry Networking Party merupakan siri UPM Innovation Open Day (UPMIOD) upmiod inisiatif Bahagian Promosi dan Pemasaran Inovasi, Putra Science Park, UPM, bertujuan untuk membina jaringan bersama Venture Capitalists and Angel Investors bagi meningkatkan peluang mendapat dana penyelidikan dan pengkomersilan

 

OBJEKTIF

  1. Menyediakan platfom promosi inovasi UPM dan syarikat start-up kepada pihak industry terutamanya Venture Capital dan Angel Investors
  2. Membina jaringan bersama pihak Venture Capital dan Angel Investors untuk peluang kolaborasi dengan UPM
  3. Memberi peluang kepada syarikat startup dan penyelidik UPM untuk membuat ‘pitching’ teknologi mereka untuk mendapatkan dana/pelabur
  4. Mempromosikan Produk UPM kepada pihak industri

 

  •  Konsep : Casual Networking party
  • Tagline : Networking Party- Profiting from Innovation

Updated:: 08/08/2019

MEDIA SHARING

PUTRA SCIENCE PARK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97691849
03-89464121
C1593692934