Laporan Piagam Pelanggan PSP 2018 | PUTRA SCIENCE PARK
» MENGENAI KAMI » PELANGGAN » Laporan Piagam Pelanggan PSP 2018

Laporan Piagam Pelanggan PSP 2018

Tahun 2018

 

Laporan (Q4) 2018

 

Bil   Piagam Pelanggan
Tindakan
Sasaran Pencapaian 
 1


Mengeluarkan Surat Perakuan Permohonan Perlindungan Harta Intelek dalam masa lima (5) hari bekerja daripada tarikh penilaian oleh Jawatankuasa  Penilai Harta Intelek (JPHI) 100%

 • Disember - Pencapaian 100%
 • November - Pencapaian 100%
 • Oktober - Pencapaian 100%

Bahagian Putra IP 100%  100%
 2


Memaklumkan keputusan permohonan untuk menyertai pameran pertandingan penyelidikan dalam tempoh 21 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan

 • Disember - tiada penyertaan pameran
 • November - tiada penyertaan pameran
 • Oktober - tiada penyertaan pameran
Bahagian Promosi dan 
Pemasaran Inovasi
100%  100%

 

 Laporan (Q3) 2018

 

Bil   Piagam Pelanggan
Tindakan
Sasaran Pencapaian 
 1


Mengeluarkan Surat Perakuan Permohonan Perlindungan Harta Intelek dalam masa lima (5) hari bekerja daripada tarikh penilaian oleh Jawatankuasa  Penilai Harta Intelek (JPHI) 100%

 • September - Pencapaian 100%
 • Ogos - Pencapaian 100%
 • Julai - Pencapaian 100%

Bahagian Putra IP 100%  100%
 2


Memaklumkan keputusan permohonan untuk menyertai pameran pertandingan penyelidikan dalam tempoh 21 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan

 • September - tiada penyertaan pameran
 • Ogos - tiada penyertaan pameran
 • Julai - tiada penyertaan pameran

Bahagian Promosi dan 
Pemasaran Inovasi
100%  100%

 

 

 

- Laporan (Q2) 2018

  

Bil   Piagam Pelanggan
Tindakan
Sasaran Pencapaian 
 1


Mengeluarkan Surat Perakuan Permohonan Perlindungan Harta Intelek dalam masa lima (5) hari bekerja daripada tarikh penilaian oleh Jawatankuasa Penilai Harta Intelek (JPHI) 100%

 • Jun - Pencapaian 100%
 • Mei - Pencapaian 100%
 • April - Pencapaian 100%

Bahagian Putra IP 100%  100%
 2


Memaklumkan keputusan permohonan untuk menyertai pameran pertandingan penyelidikan dalam tempoh 21 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan

 • Jun - tiada penyertaan pameran
 • Mei - Pencapaian 100%
 • April - tiada penyertaan pameran

Bahagian Promosi dan 
Pemasaran Inovasi
100%  100%

 

 

- Laporan (Q1) 2018

 

 

Bil   Piagam Pelanggan
Tindakan
Sasaran Pencapaian 
 1


Mengeluarkan Surat Perakuan Permohonan Perlindungan Harta Intelek dalam masa lima (5) hari bekerja daripada tarikh penilaian oleh Jawatankuasa Penilai Harta Intelek (JPHI) 100%

 • Mac- Pencapaian 100%
 • Feb- Pencapaian 100%
 • Jan - Pencapaian 100%

Bahagian Putra IP 100%  100%
 2


Memaklumkan keputusan permohonan untuk menyertai pameran pertandingan penyelidikan dalam tempoh 21 hari bekerja daripada tarikh tutup permohonan

 • Mac - tiada penyertaan pameran
 • Feb- Pencapaian 100%
 • Jan - tiada penyertaan pameran

Bahagian Promosi dan 
Pemasaran Inovasi
100%  100%

 

 

 

Kemaskini:: 21/05/2019

PERKONGSIAN MEDIA

PUTRA SCIENCE PARK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97691254
03-89464121
B1566364345