Perlesenan Teknologi | PUTRA SCIENCE PARK
» PENYELIDIK » PENGKOMERSILAN R&D » Perlesenan Teknologi

Perlesenan Teknologi

PSP akan bekerjasama dengan penyelidik UPM untuk menarik rakan industri yang boleh membawa inovasi ke pasaran melaliu perjanjian perlesenan teknologi.

Perjanjian perlesenan teknologi menggalakkan pembangunan dan pengkomersialan teknologi UPM dengan memberikan hak untuk mengkomersialkan teknologi tersebut kepada syarikat sebagai balasan yuran perlesenan yang dipersetujui, royalti, ekuiti dan bayaran lain.

PSP akan membantu disepanjang proses perjanjian.

Kemaskini:: 27/09/2016

PERKONGSIAN MEDIA

PUTRA SCIENCE PARK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97691849
03-89464121
B1614198686