TAWARAN LATIHAN | PUTRA SCIENCE PARK
» PENYELIDIK » TAWARAN LATIHAN

TAWARAN LATIHAN


PUTRA DYNAMIC TRAINING & SERVICES-PSP menawarkan program latihan, kursus jangka pendek dan seminar berkaitan harta intelek dan pengkomersilan kepada penyelidik UPM  dan pihak luar.

Universiti Putra Malaysia telah beberapa kali di iktiraf sebagai organisasi pengurusan harta intelek terbaik di Malaysia oleh MYIPO dan UPM mempunyai pegawai-pegawai yang berkepakaran di dalam menguruskan perlindungan harta intelek.

PSP UPM juga merupakan salah satu pelopor pusat pemindahan teknologi universiti di Malaysia dan mempunyai pengalaman luas di dalam pengkomersilan teknologi hasil daripada latihan yang diterima daripada  negara luar seperti Australia, USA dan UK.


Maklumat lanjut:
Unit Putra Dynamic
Bahagian Promosi dan Pemasaran Inovasi
Putra Science Park (PSP)
Tel : 03-8947 1618

Kemaskini:: 05/05/2017

PERKONGSIAN MEDIA

B1566363812