HUB SATELIT | PUTRA SCIENCE PARK
» PERKHIDMATAN » HUB SATELIT

HUB SATELIT

Hub Satelit PSP

Peranan utama;

  • Bekerjasama dengan pihak industri dalam mengkomersilkan teknologi UPM
  • Menyediakan perkhidmatan, fasiliti, sumber dan jaringan industri, dan perundingan  kepada usahawan  di dalam memantapkan pengeluaran
  • Menyediakan persekitaran yang kondusif kepada usahawan supaya mereka lebih terdedah kepada persekitaran sebenar di dalam perniagaan
  • Mengurangkan risiko kegagalan di dalam perniagaan dengan berkongsi fasiliti dan mengurangkan kos
  • Memberi latihan dan kemahiran di dalam keusahawanan bagi melahirkan usahawan yang berkemahiran

 

Maklumat lanjut
Pejabat Pengarah 
Putra Science Park
Tel : 03-8947 1631

 

Kemaskini:: 04/05/2017

PERKONGSIAN MEDIA

B1566364416