Geran Pembangunan Produk Penyelidikan UPM | PUTRA SCIENCE PARK
» RESEARCHER » COMMERCIALISATION FUND » Geran Pembangunan Produk Penyelidikan UPM

Geran Pembangunan Produk Penyelidikan UPM

 

  1. Geran ini ditawarkan kepada penyelidik UPM (staf akademik dan bukan akademik) untuk menambahbaik dan memajukan hasil penyelidikan ke arah pra-pengkomersilan, supaya ia dapat bergerak dengan lebih dinamik, bagi menarik pihak industri, rakan kongsi atau pelabur.

 

  1. Geran ini akan membantu penyelidik mengenalpasti kehendak pasaran dan mengurangkan risiko pelabur dalam membiayai projek/teknologi berisiko tinggi ke arah pengkomersilan. Ia akan digunakan bagi melonjakkan sesuatu teknologi atau perkhidmatan yang tertentu ke arah pengkomersilan.

 

  1. Kelayakan permohonan adalah bagi teknologi pada tahap kesediaan 5 (TRL5) yang perlu dinaik taraf sehingga tahap kesediaan 9 (TRL9). Rujukan tahap kesediaan teknologi adalah seperti berikut;

 

Tahap Kesediaan Teknologi (TRL)

1 - Basic principles observed
2 - Technology concept formulated
3 -  Final assessment feasibility concept and technologies
4 - Validation integrated prototype in lab environment
5 - Testing prototype in user environment
6-  Pre-production product
7 - Low scale pilot production demonstrated
8 - Manufacturing fully tested, validated and qualified
9 - Production and product fully operational

 

Rujuk panduan lengkap

 

 

Sekretariat :

Nurul Hidayah Safawani Ab Rahman
Urusetia, Geran Pembangunan Produk Penyelidikan
Seksyen InnoHub dan Next2U
Bahagian Promosi Dan Pengkomersilan Inovasi
Putra Science Park
Universiti Putra Malaysia
Emel : safawani.rahman@upm.edu.my

Asrizam Esam
Seksyen Promosi dan Pemasaran Inovasi
Bahagian Promosi Dan Pengkomersilan Inovasi
Putra Science Park
Tel: 603-9769 1849
Emel : asrizam@upm.edu.my

Updated:: 27/09/2021

MEDIA SHARING

PUTRA SCIENCE PARK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97691849
03-89464121
W1UKSTAU~