Geran Penyelidikan Pembangunan Inovasi UPM | PUTRA SCIENCE PARK
» RESEARCHER » COMMERCIALISATION FUND » Geran Penyelidikan Pembangunan Inovasi UPM

Geran Penyelidikan Pembangunan Inovasi UPM

Geran Penyelidikan Pembangunan Inovasi merupakan peruntukkan di bawah Geran Putra UPM.

Dana diberikan kepada para penyelidik UPM untuk membangunkan prototaip dan memajukan hasil penyelidikan ke arah pra pengkomersilan supaya ia dapat bergerak dengan lebih dinamik, bagi menarik rakan kongsi dan/atau pelabur.

Tujuan

Dana ini diwujudkan adalah untuk menampung jurang pembiayaan untuk membawa hasil penyelidikan dari tahap proof-of-concept (PoC) ke pasaran dengan prototaip sedia pasaran.

Ia berfungsi untuk memberi bantuan kepada projek berasaskan teknologi untuk membuka peluang kolaborasi bersama syarikat sedia ada atau penubuhan syarikat start up universiti.

 

Maklumat lanjut, layari

GARIS PANDUAN GERAN PUTRA UPM (HALAMAN 9)

Updated:: 15/09/2021

MEDIA SHARING

PUTRA SCIENCE PARK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97691849
03-89464121
W1UKSTAe~