Hakcipta | PUTRA SCIENCE PARK
» PENYELIDIK » PERLINDUNGAN HARTA INTELEK » Hakcipta

Hakcipta


Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang untuk tempoh masa tertentu kepada pencipta karya untuk mengawal penggunaan karya mereka. Perlindungan hakcipta di Malaysia adalah berasaskan kepada Akta Hakcipta 1987.

Sesuatu karya adalah dilindungi secara automatik sebaik sahaja ia memenuhi syarat-syarat berikut :
• usaha yang mencukupi telah dilakukan untuk menjadikan karya itu bersifat asli;
• karya tersebut telah ditulis, direkod atau dijadikan dalam bentuk bahan;
• penciptanya adalah orang yang berkelayakan; dan
• karya tersebut telah dibuat di Malaysia atau penerbitan pertama karya adalah di Malaysia.

Karya Yang Layak Mendapat Perlindungan Harta Intelek Karya-karya yang layak mendapat perlindungan Harta Intelek ialah :
 • karya sastera ;
• karya muzik ;
• karya seni ;
• filem ;
• rakaman bunyi ;
• siaran; dan
• karya terbitan


Kemaskini:: 28/09/2016

PERKONGSIAN MEDIA

PUTRA SCIENCE PARK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97691254
03-89464121
B1566741045