AKTIVITI | PUTRA SCIENCE PARK
» AKTIVITI

2019
 
Aktiviti
Tarikh
Lokasi
1.
Tarikh
15 - 17 Nov 2019
Lokasi
MITEC Kuala Lumpur
2.
Tarikh
15 - 20 Nov 2019
Lokasi
Bukit Expo UPM
3.
Tarikh
10 - 13 Oct 2019
Lokasi
MITEC KL
4.
Tarikh
09 - 11 Oct 2019
Lokasi
Kuala Lumpur Convention Center (KLCC)
5.
Tarikh
22 - 23 Sep 2019
Lokasi
UTHM Batu Pahat Johor
6.
Tarikh
18 Sep 2019 - 22 Nov 2019
Lokasi
Galeri Serdang
7.
Tarikh
11 Sep 2019
Lokasi
Hotel Dorsett Putrajaya
8.
Tarikh
07 Sep 2019
Lokasi
Muzium Warisan Melayu
9.
Tarikh
06 Sep 2019
Lokasi
Dewan Besar UPM
10.
Tarikh
04 Sep 2019
Lokasi
INTROP UPM Serdang Selangor
11.
Tarikh
03 Sep 2019
Lokasi
Pejabat TNCPI
12.
Tarikh
28 Aug 2019
Lokasi
Putra Science Park
13.
Tarikh
27 - 29 Aug 2019
Lokasi
Dewan Besar UPM
14.
Tarikh
09 Aug 2019
Lokasi
Bilik Seminar PSP
15.
Tarikh
08 Aug 2019
Lokasi
Putra Science Park
16.
Tarikh
07 Aug 2019
Lokasi
Putra Science Park
17.
Tarikh
06 - 07 Aug 2019
Lokasi
Dewan Besar UPM
20.
Tarikh
05 Aug 2019
Lokasi
Putra Science Park
21.
Tarikh
05 Aug 2019
Lokasi
Planeterium Negara
22.
Tarikh
02 Aug 2019
Lokasi
iPutra
25.
Tarikh
31 Jul 2019
Lokasi
Putra Science Park
26.
Tarikh
29 Jul 2019
Lokasi
Putra Science Park
27.
Tarikh
24 Jul 2019
Lokasi
Putra Science Park
29.
Tarikh
22 Jul 2019
Lokasi
Putra Science Park
33.
Tarikh
21 Jul 2019
Lokasi
eDU-PARK
34.
Tarikh
21 Jul 2019
Lokasi
eDU-PARK
35.
Tarikh
19 Jul 2019
Lokasi
Putra Science Park
37.
Tarikh
21 - 22 Jun 2019
Lokasi
Auditorium Rashdan Baba, UPM
38.
Tarikh
19 Jun 2019
Lokasi
Putra Science Park
39.
Tarikh
19 Jun 2019
Lokasi
Putra Science Park
40.
Tarikh
18 Jun 2019
Lokasi
Pejabat TNCPI
41.
Tarikh
17 - 18 Jun 2019
Lokasi
Putra Science Park
42.
Tarikh
17 Jun 2019
Lokasi
Bernama KL
43.
Tarikh
14 Jun 2019
Lokasi
Putra Science Park
44.
Tarikh
12 Jun 2019
Lokasi
INTROP UPM Serdang Selangor
45.
Tarikh
11 Jun 2019
Lokasi
Pejabat TNCPI
46.
Tarikh
31 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
47.
Tarikh
31 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
48.
Tarikh
30 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
49.
Tarikh
30 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
50.
Tarikh
30 May 2019
Lokasi
Yayasan Inovasi Malaysia
51.
Tarikh
29 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
52.
Tarikh
29 May 2019
Lokasi
Innohub Putra Science Park
53.
Tarikh
28 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
54.
Tarikh
24 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
55.
Tarikh
23 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
56.
Tarikh
23 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
57.
Tarikh
17 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
58.
Tarikh
17 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
59.
Tarikh
16 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
60.
Tarikh
15 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
61.
Tarikh
15 May 2019
Lokasi
Innohub PSP
62.
Tarikh
14 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
63.
Tarikh
10 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
64.
Tarikh
10 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
65.
Tarikh
10 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
66.
Tarikh
10 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
67.
Tarikh
10 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
68.
Tarikh
09 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
69.
Tarikh
08 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
70.
Tarikh
03 May 2019
Lokasi
eDU-PARK
71.
Tarikh
03 May 2019
Lokasi
eDU-PARK
72.
Tarikh
02 - 04 May 2019
Lokasi
Kuala Lumpur Convention Centre
73.
Tarikh
30 Apr 2019
Lokasi
Dewan Besar UPM
74.
Tarikh
24 Apr 2019 - 24 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
75.
Tarikh
23 Apr 2019
Lokasi
Rawang Selangor
76.
Tarikh
23 Apr 2019
Lokasi
Dpulze Cyberjaya
77.
Tarikh
22 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
78.
Tarikh
19 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
79.
Tarikh
19 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
81.
Tarikh
18 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
82.
Tarikh
18 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
83.
Tarikh
18 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
84.
Tarikh
17 - 18 Apr 2019
Lokasi
Le Meridien
85.
Tarikh
16 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
86.
Tarikh
15 Apr 2019 - 15 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
87.
Tarikh
15 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
88.
Tarikh
14 - 17 Apr 2019
Lokasi
Botswana
89.
Tarikh
12 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
90.
Tarikh
12 Apr 2019
Lokasi
Selangor
91.
Tarikh
10 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
92.
Tarikh
10 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
93.
Tarikh
09 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
94.
Tarikh
09 Apr 2019
Lokasi
Putra Mart
95.
Tarikh
04 - 06 Apr 2019
Lokasi
MITEC Kuala Lumpur
96.
Tarikh
04 Apr 2019
Lokasi
UPM MTDC
97.
Tarikh
03 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
98.
Tarikh
01 Apr 2019
Lokasi
Hotel Aurora Boutique, Negeri Sembilan, Malaysia
99.
Tarikh
27 Mar 2019
Lokasi
Ladang 16 TPU
100.
Tarikh
23 - 24 Mar 2019
Lokasi
Zoo Taiping, Perak
101.
Tarikh
20 Mar 2019
Lokasi
Fakulti Kejuruteraan UPM
102.
Tarikh
19 Mar 2019
Lokasi
Muzium Warisan Melayu
103.
Tarikh
15 - 16 Mar 2019
Lokasi
Hall 1, KL Convention Center
104.
Tarikh
13 Mar 2019
Lokasi
INTROP UPM Serdang Selangor
105.
Tarikh
09 Mar 2019
Lokasi
eDU-PARK®
106.
Tarikh
02 Mar 2019
Lokasi
Galeri Serdang
108.
Tarikh
22 Feb 2019
Lokasi
Putra Science Park
111.
Tarikh
19 Feb 2019
Lokasi
Dewan Besar UPM
112.
Tarikh
12 Feb 2019
Lokasi
Putra Science Park
113.
Tarikh
31 Jan 2019
Lokasi
Putra Science Park
114.
Tarikh
23 - 24 Jan 2019
Lokasi
Galeri Serdang
115.
Tarikh
17 Jan 2019
Lokasi
Putra Science Park
116.
Tarikh
16 Jan 2019
Lokasi
Innohub PSP
117.
Tarikh
14 Jan 2019
Lokasi
Dewan Besar UPM
118.
Tarikh
08 Jan 2019
Lokasi
Putra Science Park

PERKONGSIAN MEDIA

PUTRA SCIENCE PARK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97691849
03-89464121
C1573989325