INDUSTRI | PUTRA SCIENCE PARK

» INDUSTRI

INDUSTRI

UPM menjadikan industri sebagai rakan kerjasama 
di dalam pelbagai bidang R&D dan teknologi di dalam merealisasikan pengkomersilan hasil penyelidikan bagi keuntungan industri dan pembangunan negara maju.

Di dalam usaha untuk sentiasa melangkah ke hadapan, UPM telah mempercepatkan usaha...selanjutnya...
UPM telah melahirkan ramai penyelidik dalam bidang inovasi dan teknologi. Melalui mereka, UPM telah...selanjutnya...
UPM menyediakan sokongan yang aktif bagi kerjasama R&D dengan pelbagai industri dalam membantu...selanjutnya...
Universiti Putra Malaysia (UPM) merupakan salah satu daripada universiti yang paling inovatif di...selanjutnya...
Putra Dynamics dengan kerjasama Akademi Kepimpinan Pendidikan Tinggi (AKEPT) dan Persatuan...selanjutnya...
Dana / Geran yang ditawarkan kepada pihak industri/syarikat bagi membangunkan teknologi dengan...selanjutnya...
B1611734003