UTAMA | PUTRA SCIENCE PARK

UPM : PENERAJU INOVASI

UPM mempunyai lebih daripada 2000 R&D yang telah dipatenkan di Malaysia dan seluruh dunia dalam pelbagai bidang penyelidikan. PSP-UPM kini mencari rakan kongsi daripada industri (syarikat / pengusaha / pelabur) untuk bekerjasama di dalam mengkomersilkan R&D UPM supaya menjadi produk yang boleh memberi manfaat kepada industri, awam atau pembangunan negara.

>> Lihat maklumat lanjut mengenai teknologi UPM untuk dikomersialkan / dilesenkan

>> Lihat teknologi UPM yang telah berjaya dikomersilkan

>> Lihat produk hasil inovasi UPM

Pendedahan & Perlindungan

PSP selaku pejabat pengurusan inovasi UPM bertujuan untuk membantu penyelidik UPM mendedahkan, melindungi (paten / hak cipta / industri reka bentuk / varieti baru tumbuhan), dan memberi garis panduan kaedah terbaik untuk menguruskan harta intelek penyelidik UPM. Dengan misi untuk memudahkan pemindahan inovasi UPM untuk dimanfaatkan oleh industri, negara dan orang awam, staf PSP yang berpengalaman sedia untuk memberi bimbingan dan pengawasan di dalam menguruskan harta intelek UPM. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana untuk melindungi R&D/inovasi penyelidik UPM, sila hubungi pegawai kami di Bahagian Perlindungan IP dan Pemindahan Teknologi

>> Maklumat lanjut mengenai jenis perlindungan harta intelek

>> Senarai harta intelek UPM

 

Komersial dan Promosi

Hubungan UPM dengan industri merupakan sebahagian perkara penting dan telah menjadi kebiasaan di dalam kerjasama penyelidikan dan perundingan di Universiti. Perhubungan UPM-industri amat dititikberatkan di dalam membawa hasil penyelidikan Universiti ke dalam pasaran. Penyelidik UPM amat digalakkan untuk membina rangkaian dengan industri bagi mendapatkan peluang kerjasama penyelidikan serta mengkomersialkan hasil R&D/inovasi. Sila sertai acara kami bagi mempromosikan teknologi UPM melalui laman web, persembahan produk, sidang akhbar atau pameran. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana untuk melindungi ciptaan anda, sila hubungi pegawai kami di Bahagian Promosi dan Pemasaran Inovasi

>> Senarai Teknologi Komersil UPM

 

Semua kakitangan PSP yang berdedikasi perlu mendapatkan maklumat terkini dan mengemas kini maklumat personel anda di laman web ini dan sistem UPM untuk mengekalkan kecemerlangan perkhidmatan kepada pelanggan PSP. Pengurusan PSP benar-benar menghargai komitmen dan usaha di dalam mengekalkan komunikasi yang baik dengan pelanggan PSP.

 Budaya Membaca READ@ UNI

 

 

artikel
Ultra Low Speed Wind Turbine For Onshore Rural Area Usage
Renewable energy is becoming increasingly important due to environmental concerns and the need for sustainable power. This project aims to enhance the efficiency of horizontal-axis wind turbine solutions by optimizing blade design and material selection. The goal is to contribute to addressing climate change and resource scarcity by advocating for clean energy. The project focuses on making renewable energy sources more accessible and efficient. The ultra-low-speed wind turbine system can be employed to extend the availability of essential rural infrastructure and quality basic services, thereby expanding electricity coverage.
Ultra Low Speed Wind Turbine For Onshore Rural Area Usage
New hybrid fish for the Aquaculture Industry - Kelah-Lampam
New hybrid fish for the Aquaculture Industry - Kelah-Lampam
Congruence Between Music And Movement
Congruence Between Music And Movement
Artikel-artikel lain...
berita
PESKON 2023 - Pesta Konvokesyen dan Ekspo Pertanian UPM
PESKON 2023 - Pesta Konvokesyen dan Ekspo Pertanian UPM
Pesta Konvokesyen dan Ekspo Pertanian Sempena Majlis Konvokesyen ke-47 UPM 📅 Tarikh: 24 November hingga 1 Disember 2023 📍 Tempat: Sekitar Bangunan Canselori Putra UPM
pengumuman
aktiviti
ikuti kami
fb.png
youtube.png
insta.png
blog.png
SWMMAAc:00:02