UTAMA | PUTRA SCIENCE PARK

UPM : PENERAJU INOVASI

UPM mempunyai lebih daripada 2000 R&D yang telah dipatenkan di Malaysia dan seluruh dunia dalam pelbagai bidang penyelidikan. PSP-UPM kini mencari rakan kongsi daripada industri (syarikat / pengusaha / pelabur) untuk bekerjasama di dalam mengkomersilkan R&D UPM supaya menjadi produk yang boleh memberi manfaat kepada industri, awam atau pembangunan negara.

>> Lihat maklumat lanjut mengenai teknologi UPM untuk dikomersialkan / dilesenkan

>> Lihat teknologi UPM yang telah berjaya dikomersilkan

>> Lihat produk hasil inovasi UPM

Pendedahan & Perlindungan

PSP selaku pejabat pengurusan inovasi UPM bertujuan untuk membantu penyelidik UPM mendedahkan, melindungi (paten / hak cipta / industri reka bentuk / varieti baru tumbuhan), dan memberi garis panduan kaedah terbaik untuk menguruskan harta intelek penyelidik UPM. Dengan misi untuk memudahkan pemindahan inovasi UPM untuk dimanfaatkan oleh industri, negara dan orang awam, staf PSP yang berpengalaman sedia untuk memberi bimbingan dan pengawasan di dalam menguruskan harta intelek UPM. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana untuk melindungi R&D/inovasi penyelidik UPM, sila hubungi pegawai kami di Bahagian Perlindungan IP dan Pemindahan Teknologi

>> Maklumat lanjut mengenai jenis perlindungan harta intelek

>> Senarai harta intelek UPM

 

Komersial dan Promosi

Hubungan UPM dengan industri merupakan sebahagian perkara penting dan telah menjadi kebiasaan di dalam kerjasama penyelidikan dan perundingan di Universiti. Perhubungan UPM-industri amat dititikberatkan di dalam membawa hasil penyelidikan Universiti ke dalam pasaran. Penyelidik UPM amat digalakkan untuk membina rangkaian dengan industri bagi mendapatkan peluang kerjasama penyelidikan serta mengkomersialkan hasil R&D/inovasi. Sila sertai acara kami bagi mempromosikan teknologi UPM melalui laman web, persembahan produk, sidang akhbar atau pameran. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana untuk melindungi ciptaan anda, sila hubungi pegawai kami di Bahagian Promosi dan Pemasaran Inovasi

>> Senarai Teknologi Komersil UPM

 

Semua kakitangan PSP yang berdedikasi perlu mendapatkan maklumat terkini dan mengemas kini maklumat personel anda di laman web ini dan sistem UPM untuk mengekalkan kecemerlangan perkhidmatan kepada pelanggan PSP. Pengurusan PSP benar-benar menghargai komitmen dan usaha di dalam mengekalkan komunikasi yang baik dengan pelanggan PSP.

 Budaya Membaca READ@ UNI

 

 

artikel
Rumput Sambau: Rumpai yang mengganggu atau ubat yang tidak ternilai?
Rumput sambau kadangkala khazanah yang paling berharga ini boleh didapati di tempat yang tidak dijangka. Oleh itu, mendalami pengetahuan tradisional dan penyelidikan saintifik boleh membuka potensi dan melakar laluan baharu masa depan rumput sambau.
Rumput Sambau: Rumpai yang mengganggu atau ubat yang tidak ternilai?
Entrepreneur Develops Innovative Water Filter Fighting Waterborne Diseases - WM
Entrepreneur Develops Innovative Water Filter Fighting Waterborne Diseases - WM
Feed-Based Vaccine for Freshwater Fishes
Feed-Based Vaccine for Freshwater Fishes
Artikel-artikel lain...
berita
TAWARAN MENGIKUTI LATIHAN SANGKUTAN PENGKOMERSILAN (LSP) KEPADA STAF AKADEMIK UPM
TAWARAN MENGIKUTI LATIHAN SANGKUTAN PENGKOMERSILAN (LSP) KEPADA STAF AKADEMIK UPM
TAWARAN MENGIKUTI LATIHAN SANGKUTAN PENGKOMERSILAN (LSP) KEPADA STAF AKADEMIK UPM
pengumuman

ADAKAH TEKNOLOGI YANG ANDA HASILKAN

  • Mempunyai Minimum Viable Product?
  • Mempunyai permintaan di pasaran?

 ADAKAH ANDA INGIN

  • Melaksanakan validasi pasaran ke atas teknologi hasil penyelidikan anda?
  • Mengkomersilkan teknologi hasil penyelidikan anda?
  • Meneroka bidang keusahawanan teknologi?
  • Menubuhkan syarikat pemula untuk mengkomersilkan teknologi hasil penyelidikan anda?

 

Jika YA untuk semua jawapan di atas, UPM  menyediakan LATIHAN SANGKUTAN PENGKOMERSILAN (LSP) bagi memberi peluang kepada Staf Akademik menceburi bidang keusahawanan berasaskan Harta Intelek UPM sehingga 24 bulan secara fokus.

LSP bertujuan untuk menambah dan memperluaskan pengalaman Staf Akademik dalam bidang keusahawanan serta membentuk sikap, jati diri, kemahiran dan pengetahuan dalam dunia industri sebenar agar boleh menghasilkan inovasi yang berpacukan pasaran dan berdaya saing.

Latihan akan bermula pada Semester 1 2024/2025.

 

Sebarang pertanyaan hubungi :

Urusetia Latihan Sangkutan Pengkomersilan

Seksyen InnoHub

Putra Science Park

(Puan Noorhayati Fazlul Haque : 03-97691627 / noorhayati@upm.edu.my)

Tarikh Tutup Permohonan : 31 APRIL 2024

Tiada tawaran sebutharga.


MAKLUMAT LANJUT: http://etender.upm.edu.my

Tiada tawaran jawatan kosong.


MAKLUMAT LANJUT: eJOBS

aktiviti
ikuti kami
fb.png
youtube.png
insta.png
blog.png
SXETEAm~