SOALAN LAZIM | PUTRA SCIENCE PARK
» SOALAN LAZIM

SOALAN LAZIM

Perlindungan Harta Intelek
1
Apakah yang dinamakan Rekacipta?

Rekacipta adalah idea yang baru dan berguna, produk, proses dan peranti atau peningkatan yang baharu dan berguna apabila salah satu yang akan membawa kepada penyelesaian sesuatu masalah tertentu dalam bidang teknologi. Maklumat lanjut
http://www.sciencepark.upm.edu.my/penyelidik/perlindungan_harta_intelek-6206 

2
Apakah yang membuatkan rekacipta boleh dipatenkan?

Sesuatu rekacipta adalah berpotensi dipatenkan jika ia memenuhi semua tiga daripada yang berikut :

Novelty: Ciptaan mestilah novel.

Non-obviousness: Ciptaan tidak boleh pada masa ia dibuat, dianggap jelas kepada seorang yang mempunyai "kemahiran biasa" dalam bidang ciptaan.

Utiliti: Ciptaan mestilah berguna dan berfaedah. Maklumat lanjut http://www.sciencepark.upm.edu.my/penyelidik/perlindungan_harta_intelek-6206 

3
Adakah pendedahan rekacipta menyebabkan risiko bagi hak perlindungan paten?

 • Pendedahan awam seperti penerbitan, poster, ceramah, abstrak, bilik persidangan, dan sebagainya, yang dibuat sebelum memfailkan permohonan paten akan menyebabkan risiko atau menghapuskan kemungkinan mendapatkan perlindungan paten. 
 • Sesuatu permohonan paten difailkan sebelum penerbitan melindungi hak-hak dalam ciptaan anda tanpa menjejaskan keupayaan anda untuk menerbitkan, dan boleh mempunyai nilai yang besar kepada anda dan UPM pada masa hadapan.
 • Maklumat lanjut
  http://www.sciencepark.upm.edu.my/penyelidik/perlindungan_harta_intelek-6206 

  4
  Apa yang dianggap sebagai pendedahan umum rekacipta?

  Apa-apa yang sedia ada kepada orang ramai yang menerangkan idea-idea asas secara terperinci cukup bahawa orang lain akan dapat membuat dan menggunakan ciptaan dianggap sebagai pendedahan awam. Pendedahan awam boleh berlaku dalam pelbagai bentuk yang berbeza, sebagai contoh, kertas jurnal, abstrak, persembahan persidangan, pameran, penerbitan di laman web atau indeks di perpustakaan. Menunjukkan atau memberitahu idea-idea ini juga mungkin mengandungi pendedahan, seperti juga menjual atau menawarkan untuk jualan prototaip hasil penyelidikan. Maklumat lanjut
  http://www.sciencepark.upm.edu.my/penyelidik/perlindungan_harta_intelek-6206 

  5
  Bagaimanakah proses paten?

  Sila hubungi pegawai PSP ashida_o@upm.edu.my untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kaedah paten & perlindungan hak harta intelek. Permohonan secara online boleh di layari di www.upmip.upm.edu.my


  PSP
  6
  Apakah fungsi PSP sebenarnya?

  Fungsi utama PSP sebagai pusat pengurusan inovasi atau pejabat pemindahan teknologi bagi UPM. PSP menghubungkan penyelidik UPM dengan industri untuk mengkomersilkan R&D UPM. PSP juga bertanggungjawab untuk melindungi harta intelek milik UPM hasil daripada output R&D seperti paten, hak cipta, tanda dagangan, varieti baru tumbuhan dan reka bentuk perindustrian. Maklumat lanjut:
  https://sciencepark.upm.edu.my/mengenai_kami/putra_science_park-6199


  Pemindahan Teknologi
  7
  Apakah itu pemindahan teknologi?

  Pemindahan teknologi adalah proses pemindahan pengetahuan atau teknologi yang dibangunkan di UPM kepada industri. Sasaran pemindahan teknologi UPM adalah untuk bekerjasama dengan entiti yang boleh membangunkan ciptaan UPM supaya boleh menjadi produk yang berdaya maju.
  Maklumat lanjut 
  https://sciencepark.upm.edu.my/industri/teknologi_untuk_dilesenkan-6211

  8
  Mengapa perlu terlibat dengan pemindahan teknologi?

 • Memastikan harta intelek anda dilindungi untuk meneruskan penyelidikan dan keupayaan untuk menerbitkan
 • Manfaat kepada kebaikan negara dan awam
 • Memupuk kerjasama di kalangan ahli-ahli sains
 • Mendapatkan hasil pelesenan untuk menyokong penyelidikan lanjut

 • Maklumat lanjut
  https://sciencepark.upm.edu.my/industri/pengkomersilan_teknologi-6210


  Edu-pelancongan di UPM
  9
  Di mana lokasi eDU-PARK®?

  eDU-PARK® terletak di UPM Serdang Selangor, Malaysia.

  Maklumat lanjut 
  https://sciencepark.upm.edu.my/edu_park-2606

  10
  Bilakah waktu lawatan eDU-PARK®?

  eDU-PARK® dibuka kepada pelawat sepanjang tahun.
  Waktu melawat jam: 8:30 pagi hingga 5:00 petang.

  Maklumat lanjut
  https://sciencepark.upm.edu.my/edu_park-2606

  11
  Bagaimana saya boleh menyertai pakej eDU-PARK® atau Edu-pelancongan?

  Anda boleh menyemak pakej di web dan
  menghubungi staf kami untuk menempah lawatan anda
  di +6 03-9769 1413/1414 

  Kemaskini:: 20/11/2020 [asrizam]

  PUTRA SCIENCE PARK
  Universiti Putra Malaysia
  43400 UPM Serdang
  Selangor Darul Ehsan
  03-97691849
  03-89464121
  WWDfLAf:11:00