AKTIVITI | PUTRA SCIENCE PARK
» AKTIVITI

2019
 
Aktiviti
Tarikh
Lokasi
1.
Tarikh
15 - 17 Nov 2019
Lokasi
MITEC Kuala Lumpur
2.
Tarikh
09 - 11 Oct 2019
Lokasi
Kuala Lumpur Convention Center (KLCC)
3.
Tarikh
22 - 23 Sep 2019
Lokasi
UTHM Batu Pahat Johor
4.
Tarikh
18 Sep 2019 - 22 Nov 2019
Lokasi
Galeri Serdang
5.
Tarikh
28 Aug 2019
Lokasi
Putra Science Park
6.
Tarikh
09 Aug 2019
Lokasi
Bilik Seminar PSP
7.
Tarikh
08 Aug 2019
Lokasi
Putra Science Park
8.
Tarikh
07 Aug 2019
Lokasi
Putra Science Park
9.
Tarikh
06 - 07 Aug 2019
Lokasi
Dewan Besar UPM
12.
Tarikh
05 Aug 2019
Lokasi
Putra Science Park
13.
Tarikh
05 Aug 2019
Lokasi
Planeterium Negara
14.
Tarikh
02 Aug 2019
Lokasi
iPutra
17.
Tarikh
31 Jul 2019
Lokasi
Putra Science Park
18.
Tarikh
29 Jul 2019
Lokasi
Putra Science Park
19.
Tarikh
24 Jul 2019
Lokasi
Putra Science Park
21.
Tarikh
22 Jul 2019
Lokasi
Putra Science Park
25.
Tarikh
21 Jul 2019
Lokasi
eDU-PARK
26.
Tarikh
21 Jul 2019
Lokasi
eDU-PARK
27.
Tarikh
19 Jul 2019
Lokasi
Putra Science Park
29.
Tarikh
21 - 22 Jun 2019
Lokasi
Auditorium Rashdan Baba, UPM
30.
Tarikh
19 Jun 2019
Lokasi
Putra Science Park
31.
Tarikh
19 Jun 2019
Lokasi
Putra Science Park
32.
Tarikh
18 Jun 2019
Lokasi
Pejabat TNCPI
33.
Tarikh
17 - 18 Jun 2019
Lokasi
Putra Science Park
34.
Tarikh
17 Jun 2019
Lokasi
Bernama KL
35.
Tarikh
14 Jun 2019
Lokasi
Putra Science Park
36.
Tarikh
12 Jun 2019
Lokasi
INTROP UPM Serdang Selangor
37.
Tarikh
11 Jun 2019
Lokasi
Pejabat TNCPI
38.
Tarikh
31 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
39.
Tarikh
31 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
40.
Tarikh
30 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
41.
Tarikh
30 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
42.
Tarikh
30 May 2019
Lokasi
Yayasan Inovasi Malaysia
43.
Tarikh
29 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
44.
Tarikh
29 May 2019
Lokasi
Innohub Putra Science Park
45.
Tarikh
28 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
46.
Tarikh
24 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
47.
Tarikh
23 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
48.
Tarikh
23 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
49.
Tarikh
17 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
50.
Tarikh
17 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
51.
Tarikh
16 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
52.
Tarikh
15 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
53.
Tarikh
15 May 2019
Lokasi
Innohub PSP
54.
Tarikh
14 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
55.
Tarikh
10 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
56.
Tarikh
10 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
57.
Tarikh
10 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
58.
Tarikh
10 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
59.
Tarikh
10 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
60.
Tarikh
09 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
61.
Tarikh
08 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
62.
Tarikh
03 May 2019
Lokasi
eDU-PARK
63.
Tarikh
03 May 2019
Lokasi
eDU-PARK
64.
Tarikh
02 - 04 May 2019
Lokasi
Kuala Lumpur Convention Centre
65.
Tarikh
30 Apr 2019
Lokasi
Dewan Besar UPM
66.
Tarikh
24 Apr 2019 - 24 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
67.
Tarikh
23 Apr 2019
Lokasi
Rawang Selangor
68.
Tarikh
23 Apr 2019
Lokasi
Dpulze Cyberjaya
69.
Tarikh
22 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
70.
Tarikh
19 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
71.
Tarikh
19 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
73.
Tarikh
18 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
74.
Tarikh
18 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
75.
Tarikh
18 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
76.
Tarikh
17 - 18 Apr 2019
Lokasi
Le Meridien
77.
Tarikh
16 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
78.
Tarikh
15 Apr 2019 - 15 May 2019
Lokasi
Putra Science Park
79.
Tarikh
15 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
80.
Tarikh
14 - 17 Apr 2019
Lokasi
Botswana
81.
Tarikh
12 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
82.
Tarikh
12 Apr 2019
Lokasi
Selangor
83.
Tarikh
10 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
84.
Tarikh
10 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
85.
Tarikh
09 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
86.
Tarikh
09 Apr 2019
Lokasi
Putra Mart
87.
Tarikh
04 - 06 Apr 2019
Lokasi
MITEC Kuala Lumpur
88.
Tarikh
04 Apr 2019
Lokasi
UPM MTDC
89.
Tarikh
03 Apr 2019
Lokasi
Putra Science Park
90.
Tarikh
01 Apr 2019
Lokasi
Hotel Aurora Boutique, Negeri Sembilan, Malaysia
91.
Tarikh
27 Mar 2019
Lokasi
Ladang 16 TPU
92.
Tarikh
23 - 24 Mar 2019
Lokasi
Zoo Taiping, Perak
93.
Tarikh
20 Mar 2019
Lokasi
Fakulti Kejuruteraan UPM
94.
Tarikh
19 Mar 2019
Lokasi
Muzium Warisan Melayu
95.
Tarikh
15 - 16 Mar 2019
Lokasi
Hall 1, KL Convention Center
96.
Tarikh
13 Mar 2019
Lokasi
INTROP UPM Serdang Selangor
97.
Tarikh
09 Mar 2019
Lokasi
eDU-PARK®
98.
Tarikh
02 Mar 2019
Lokasi
Galeri Serdang
100.
Tarikh
22 Feb 2019
Lokasi
Putra Science Park
103.
Tarikh
19 Feb 2019
Lokasi
Dewan Besar UPM
104.
Tarikh
12 Feb 2019
Lokasi
Putra Science Park
105.
Tarikh
31 Jan 2019
Lokasi
Putra Science Park
106.
Tarikh
23 - 24 Jan 2019
Lokasi
Galeri Serdang
107.
Tarikh
17 Jan 2019
Lokasi
Putra Science Park
108.
Tarikh
16 Jan 2019
Lokasi
Innohub PSP
109.
Tarikh
14 Jan 2019
Lokasi
Dewan Besar UPM
110.
Tarikh
08 Jan 2019
Lokasi
Putra Science Park

PERKONGSIAN MEDIA

PUTRA SCIENCE PARK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97691254
03-89464121
B1566365273