PENYELIDIK | PUTRA SCIENCE PARK

» PENYELIDIK

PENYELIDIK

Perlindungan, Pengkomersilan dan Promosi Hasil R&D UPM

PSP yakin terhadap manfaat dan kepentingan pemindahan teknologi dalam mengkomersilkan teknologi UPM...selanjutnya...
PSP membantu penyelidik UPM dalam mempromosikan hasil penyelidikan dan inovasi UPM kepada...selanjutnya...
PUTRA DYNAMIC TRAINING & SERVICES-PSP menawarkan program latihan, kursus jangka pendek dan...selanjutnya...
Terdapat kemudahan lokasi penganjuran mesyuarat atau mini seminar di PSP yang boleh digunakan bagi...selanjutnya...
Program Pembangunan Keusahawanan Mikro (Microcredit Entrepreneurship Development - MED) merupakan...selanjutnya...
Info berkaitan inovasi, perlindungan harta intelek dan pemindahan teknologi...selanjutnya...
B1611733241