Inovasi AR Micro World-3D Model TIngkat Kesedaran Penyakit Zoonotik | PUTRA SCIENCE PARK
» BERITA » Inovasi AR Micro World-3D Model TIngkat Kesedaran Penyakit Zoonotik

Inovasi AR Micro World-3D Model TIngkat Kesedaran Penyakit Zoonotik

SERDANG, 6 Mei - Penyelidik Universiti Putra Malaysia (UPM) berjaya membangunkan Model 3D yang hampir keseluruhannya diperbuat daripada bahan kitar semula yang mewakili kawasan pinggir bandar di Malaysia.

Ketua Penyelidik , Prof. Madya Dr Syafinaz Amin Nordin dari Jabatan Mikrobiologi dan Parasitologi Perubatan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan UPM berkata, model ini terdiri daripada kawasan perkampungan, rekreasi dan vektor (haiwan) bawaan penyakit. Integrasi antara teknologi telefon pintar berserta aplikasi teknologi realiti berperantara (AR) membolehkan para pengguna mengimbas pelbagai elemen yang terdapat pada model seperti haiwan, rumah dan kawasan punca penyakit.

“Sebelum bermula, pengguna haruslah memuat turun aplikasi yang diperlukan bagi mengimbas model 3D ini. Setelah pengimbasan dilakukan, segala maklumat tentang penyakit di dalam bentuk penceritaan digital, animasi, teks, visual dan audio akan tertera di paparan skrin telefon pintar pengguna”, katanya.

Beliau berkata, kebelakangan ini, berlaku peningkatan penularan wabak penyakit bawaan haiwan yang juga dikenali sebagai penyakit zoonotik di Malaysia. Justeru itu, konsep “One-Health” diperkenalkan bagi menerangkan hubung kait penyakit zoonotik  dengan manusia serta alam sekitar. Lanjutan dari pengenalan konsep ini, pelbagai strategi pencegahan penyakit telah dilakukan terutamanya oleh kakitangan kesihatan awam bagi membasmi penularan wabak yang semakin meningkat. Inovasi ini dicipta bagi memberi kesedaran mengenai penularan penyakit zoonotik terumatamanya di kalangan kanak-kanak dan remaja.

“Kaedah yang diguna pakai adalah melalui pendekatan kesihatan awam dengan menggunakan model berbentuk fizikal 3D dengan integrasi aplikasi telefon pintar dan teknologi realiti berperanta (AR).”, katanya.