WIPO Iktiraf Pengalaman Pengkomersilan PSP Di EIE | PUTRA SCIENCE PARK
» BERITA » WIPO Iktiraf Pengalaman Pengkomersilan PSP di EIE

WIPO Iktiraf Pengalaman Pengkomersilan PSP di EIE

Kuala Lumpur 20 April - Prof Dr Samsilah Roslan, Pengarah Putra Science Park (PSP) selaku Presiden Persatuan Pengurus Teknologi Inovasi (ITMA)  berkongsi pengalaman mengenai PSP semasa Bengkel Pengurusan Pejabat Pemindahan Teknologi (TTO) Kebangsaan dan Pengurusan Harta Intelek (IP) dalam rangka Projek Enabling IP Environment (EIE). Bengkel ini dianjurkan oleh Pertubuhan Harta Intelek Dunia (WIPO) dengan kerjasama MyIPO dan dengan bantuan Pejabat Paten Jepun (JPO) yang diadakan pada 16 hingga 20 April 2018 di MyIPO Academy, Bangsar.

Putra Science Park (PSP) berbangga di atas pengiktirafan WIPO yang memberi peluang selaku pejabat pemindahan teknologi (TTO) UPM untuk berkongsi pengalaman aktiviti pemindahan teknologi di UPM dalam menggerakkan teknologi dan penyelidikan berpotensi dari makmal ke pasaran.

PSP memainkan peranan penting dalam membantu menjamin dan melindungi inovasi UPM melalui perlindungan IP dan mengenal pasti strategi yang sesuai untuk mengkomersialkan IP.

PSP juga menggalakkan potensi teknologi menerusi pelbagai saluran seperti penerbitan, pameran, pameran, persidangan akhbar dan program pemadanan perniagaan dengan industri.

Selain itu, PSP juga meningkatkan aktiviti pemindahan teknologi ke industri-industri Malaysia menerusi pembangunan Inkubasi hub (INNOHUB) untuk memupuk dan membangunkan keusahawanan teknologi di universiti sebagai syarikat permulaan.

Semua kakitangan PSP komited untuk menguruskan inovasi universiti yang akan memberi kesan kepada pertumbuhan sosial dan ekonomi negara.

UPM PSP juga merupakan ahli Persatuan Pengurus Teknologi Inovasi (ITMA) sejak tahun 2014.

Tarikh Input: 11/07/2018 | Kemaskini: 11/07/2018 | asrizam

PERKONGSIAN MEDIA

PUTRA SCIENCE PARK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97691849
03-89464121
C1600461226