KEPAKARAN R&D UPM | PUTRA SCIENCE PARK
» INDUSTRI » KEPAKARAN R&D UPM

KEPAKARAN R&D UPM


UPM menyediakan sokongan yang aktif bagi kerjasama R&D dengan pelbagai industri dalam membantu industri ini / agensi untuk mengatasi isu-isu dan masalah berkaitan dengan teknologi. Penemuan R&D akan memberi manfaat apabila industri / agensi mengkomersialkan teknologi UPM. UPM amat menggalakkan industri / agensi di pelbagai bidang untuk menjalankan kerjasama R&D dengan universiti tersebut.

R&D sebagai penggerak transformasi untuk pembangunan negara.

Institut Penyelidikan


Institut Biosains (IBS)
Institut Teknologi Maju (ITMA)
Institut Pengajian Sains Sosial (IPSAS)
Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia (IPPM)
Institut Penyelidikan Matematik (INSPEM)
Institut Penyelidikan Produk Halal (IPPH)
Institut Kajian Dasar Polisi Pertanian dan Makanan (IKDPM)
Institut  Perhutanan Tropika dan Produk Hutan (INTROP)
Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan (ITAFOS)
Akademi Sukan (AS)

Kemaskini:: 05/05/2017

PERKONGSIAN MEDIA

B1566365198