PENYELIDIK | PUTRA SCIENCE PARK

» PENYELIDIK

PENYELIDIK

Pengkomersilan hasil penyelidikan menjadi amat penting dalam mewujudkan impak daripada hasil R&D penyelidik UPM
- menterjemahkannya menjadi lebih menarik sehingga dapat memanfaatkan pihak universiti, komuniti, industri dan mahupun negara.
- langkah selanjutnya dalam meningkatkan impak hasil penyelidikan ialah melalui perlindungan, promosi dan pengkomersilan hasil penyelidikan kepada pihak industri

Penyelidik yang telah mendapat perlindungan harta intelek, perlu menyediakan bahan promosi...selanjutnya...
PSP yakin terhadap manfaat dan kepentingan pemindahan teknologi dalam mengkomersilkan teknologi UPM...selanjutnya...
PUTRA DYNAMIC TRAINING & SERVICES-PSP menawarkan program latihan, kursus jangka pendek dan...selanjutnya...
Terdapat kemudahan lokasi penganjuran mesyuarat atau mini seminar di PSP yang boleh digunakan bagi...selanjutnya...
Program Pembangunan Keusahawanan Mikro (Microcredit Entrepreneurship Development - MED) merupakan...selanjutnya...
Info berkaitan inovasi, perlindungan harta intelek dan pemindahan teknologi...selanjutnya...
B1615087401