PERKHIDMATAN | PUTRA SCIENCE PARK

» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

Pemacu inovasi ke arah penjanaan kekayaan dan pembangunan negara

Bahagian Harta Intelek  ~ Perlindungan Harta Intelek (Dahulu dikenali sebagai Bahagian Putra...selanjutnya...
Bahagian Promosi dan Pengkomersilan  Inovasi -Seksyen Pemindahan Teknologi -Seksyen...selanjutnya...
Bahagian Promosi dan Pengkomersilan  Inovasi - Seksyen Promosi dan Pemasaran Inovasi-...selanjutnya...
Seksyen eDU-PARK® - Mengurus dan menyelaras edu-pelancongan di dalam kampus UPM.-...selanjutnya...
Unit Latihan-dahulu dikenali sebagai Putra Dynamic Training & Services (PDTS) - Menawarkan...selanjutnya...
Seksyen InnoHub - Melaksanakan program InnoHub UPM – program pembangunan syarikat start-up...selanjutnya...
Program Pembangunan Keusahawanan Mikro (Microcredit Entrepreneurship Development - MED) merupakan...selanjutnya...
B1614671061