PERKHIDMATAN | PUTRA SCIENCE PARK

» PERKHIDMATAN

PERKHIDMATAN

Pemacu inovasi ke arah penjanaan kekayaan dan pembangunan negara

Bahagian Putra IP ~ Perlindungan Harta Intelek - Menyelaras perlindungan harta intelek bagi inovasi...selanjutnya...
Unit Pengkomersilan Teknologi - Menguruskan pengkomersilan teknologi UPM dan perundingan dengan...selanjutnya...
Bahagian Promosi dan Pemasaran Inovasi- Mengurus promosi dan pemasaran inovasi UPM kepada orang...selanjutnya...
Bahagian eDU-PARK® - Mengurus dan menyelaras edu-pelancongan di dalam kampus UPM.-...selanjutnya...
Unit Putra Dynamic Training & Services (PDTS) - Menawarkan program latihan dan perkhidmatan...selanjutnya...
Hub Satelit PSP Peranan utama; Bekerjasama dengan pihak industri dalam mengkomersilkan...selanjutnya...
Program Pembangunan Keusahawanan Mikro (Microcredit Entrepreneurship Development - MED) merupakan...selanjutnya...
B1566103845