PENGKOMERSILAN TEKNOLOGI | PUTRA SCIENCE PARK
» INDUSTRI » PENGKOMERSILAN TEKNOLOGI

PENGKOMERSILAN TEKNOLOGI

UPM telah melahirkan ramai penyelidik dalam bidang inovasi dan teknologi. Melalui mereka, UPM telah berjaya menghasilkan banyak teknologi yang berfaedah kepada masyarakat untuk pembangunan negara. Dewasa ini, aktiviti penyelidikan UPM telah mengalami pertumbuhan yang pesat.

Sehingga kini, sebanyak 166 teknologi dikomersialkan hasil bantuan pihak industri, dengan jualan kasar melebihi RM61 juta. UPM mengalukan penglibatan dan gabungan kerjasama dengan rakan industri yang berpotensi. Sila hubungi pihak kami untuk maklumat lanjut.

Kami mengharapkan kejayaan berterusan dan kerjasama daripada industri. UPM mempunyai lebih 2,000 teknologi yang sedia untuk dilesenkan kepada syarikat berminat.

Kemaskini:: 14/10/2018

PERKONGSIAN MEDIA

B1566740853