DANA INDUSTRI | PUTRA SCIENCE PARK
» INDUSTRI » DANA INDUSTRI

DANA INDUSTRI


Dana / Geran yang ditawarkan kepada pihak industri/syarikat bagi membangunkan teknologi dengan kerjasama pihak universiti. Dana ditawarkan oleh pelbagai agensi kerajaan bagi membantu meningkatkan lagi pengkomersilan R&D di Malaysia.

PSP sedia membantu pihak industri di dalam menyalurkan maklumat dana supaya kerjasama UPM dan industri dapat dilaksanakan.

 

Kemaskini:: 05/05/2017

PERKONGSIAN MEDIA

B1614528862