Putra Dynamic | PUTRA SCIENCE PARK
» INDUSTRI » TAWARAN LATIHAN » Putra Dynamic

Putra DynamicFUNGSI

- Pusat pengumpulan maklumat, pusat rujukan (referral center) dan khidmat nasihat  dalam bidang inovasi dan pengkomersilan.

- Memberi hidmat nasihat inovasi dan pengkomersilan  termasuk dalam bidang teknologi, inkubator, perkembangan produk dan perkhidmatan, penggubalan dasar, perancangan dan perlaksaana perniagaan.

- Memberi kefahaman terhadap inovasi dan pengkomersialan seperti perlindungan harta intelek, kaedah pengkomersialan dan pembangunan perniagaan dan starts-ups;

- Memberi kefahaman terhadap undang undang dan dasar serta garis panduan dasar inovasi dan pengkomersialan. Ini termasuk Akta Paten,Akta Cap Dagangan, Akta Syarikat dan lain lain akta yang berkaitan;

- Menjalankan kursus berkaitan harta intelek dan pengkomersialan yang menepati kehendak industri;

- Melaksanakan program latihan yang menyeluruh dan spesifik berkaitan  dengan kerajaan tempatan inovasi dan pengkomersialan dengan demikian akan membuka lebih banyak peluang latihan dalam bidang ini kepada pihak industri dan komuniti luar;

- Memperkenalkan strategi bagi meningkatkan penyampaian perkhidmatan yang cekap melalui kefahaman proses kerja, tanggungjawab serta akauntabiliti;


Kemaskini:: 25/08/2015

PERKONGSIAN MEDIA

PUTRA SCIENCE PARK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97691254
03-89464121
B1566364225