Inovasi Pentadbiran Perkasa Prestasi Perkhidmatan | PUTRA SCIENCE PARK
» ARTICLE » Inovasi Pentadbiran Perkasa Prestasi Perkhidmatan

Inovasi Pentadbiran Perkasa Prestasi Perkhidmatan

Pembentukan idea kreatif di kalangan pentadbir universiti dilihat akan dapat memastikan setiap perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggannya adalah menjadi lebih efektif dan cemerlang.

Universiti yang merupakan badan berkanun kerajaan, perlu menunjukkan kesungguhan di dalam meningkatkan mutu perkhidmatan terbaik di kalangan pentadbirnya, apatah lagi status UPM selaku Universititi Penyelidikan di antara 150 universiti terbaik dunia, sudah seharusnya mempamerkan perkhidmatan terbaik bertaraf dunia.

Universiti sinonim dengan pelbagai penyelidikan yang dihasilkan oleh pensyarah atau akademia yang telah banyak menyumbang ke arah kemajuan dan pembangunan negara. Ini akan memberikan persekitaran baik yang memberikan aruhan positif kepada pentadbir dikalangan bukan akademik untuk menyerlah di dalam menginovasikan perkhidmatan kerja mereka.

Pentadbir universiti perlu lari dari stigma masyarakat yang skeptikal terhadap perlaksanaan kerja yang kurang efektif. Dan kini, cetusan idea dan penggunaan inovasi di dalam perkhidmatan di kalangan pentadbir, pasti mampu untuk mengubah persepsi ini sekiranya mampu dijayakan.
Pentadbir universiti perlu percaya di atas kemampuan diri dan sentiasa berusaha untuk memberikan perkhidmatan terbaik secara kreatif. Pentadbir yang sentiasa positif ke arah inovasi akan mencetuskan semangat dan motivasi diri di dalam menyelesai sebarang isu yang timbul semasa bekerja.

UPM dilihat keterhadapan di dalam perkara ini, melalui Hari Kualiti Inovasi dan Perkhidmatan (HKIP) yang telah diadakan setiap tahun, merupakan satu inisiatif terbaik bagi menyuburkan semangat inovasi dan kreativiti dikalangan pentadbir secara berterusan.
Pengiktirafan daripada pihak universiti terhadap usaha sebegini, haruslah dipandang tinggi dan dilaksana secara konsisten supaya idea kreatif dan inovatif ini mampu diterjemahkan kepada perkhidmatan yang lebih cemerlang.

PETIKAN BUKU ARTIKEL PENTADBIR UPM 2021

  • PERSATUAN PENTADBIR UPM

 

Asrizam Esam
Pengawai Penyelidik
Panel Penilai (Pengurusan)
Anugerah Inovasi Perkhidmatan HKIP 2019

Date of Input: 24/12/2021 | Updated: 02/09/2022 | asrizam

MEDIA SHARING

PUTRA SCIENCE PARK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97691849
03-89464121
BWJdKAo:10:59