PEMINDAHAN TEKNOLOGI | PUTRA SCIENCE PARK
» PERKHIDMATAN » PEMINDAHAN TEKNOLOGI

PEMINDAHAN TEKNOLOGI

Bahagian Promosi dan Pengkomersilan  Inovasi

-Seksyen Pemindahan Teknologi
-Seksyen Pengkomersialan

- Memberi khidmat nasihat kepada para penyelidik UPM berkaitan pengkomersilan Harta Intelek UPM 

- Menguruskan pengkomersilan harta intelek UPM dan perundingan dengan pihak industri.

-Melaksanakan pemantauan obligasi kewangan berdasarkan kontrak perjanjian pengkomersilan
Kemaskini:: 17/07/2020

PERKONGSIAN MEDIA

B1611664999