PROMOSI INOVASI | PUTRA SCIENCE PARK
» PERKHIDMATAN » PROMOSI INOVASI

PROMOSI INOVASI

Seksyen Promosi dan Pemasaran Inovasi

1. Berteraskan sebagai pusat pemindahan teknologi universiti, kami bertanggungjawab dalam mempromosikan teknologi UPM melalui;

 

  • Pameran
  • Jaringan industri 
  • Persidangan
  • Laman web
  • Media Sosial
  • E-mel
  • Linkedin

 

2. Memudahkan pengurusan hak harta intelek dan pemindahan teknologi dengan merapatkan jurang penyelidikan dan amalan. 

3. Menampung dan memupuk pertumbuhan harta intelek UPM melalui rangkaian dengan rakan industri bagi tujuan pengkomersilan. 

 4. Menggalakkan pertumbuhan syarikat yang berpusat di dalamnya melalui pemindahan teknologi dan inovasi. 

5. Menguruskan aktiviti pemasaran teknologi dan inovasi UPM yang baru kepada industri untuk potensi pengkomersilan.

6. Menggalakkan output penyelidikan UPM, teknologi baru dan inovasi dalam media massa

 

 

 
Kemaskini:: 24/11/2022 [asrizam]

PERKONGSIAN MEDIA

SWMMAAw:00:29