HARTA INTELEK | PUTRA SCIENCE PARK
» PERKHIDMATAN » HARTA INTELEK

HARTA INTELEK


Bahagian Harta Intelek  ~ Perlindungan Harta Intelek
(Dahulu dikenali sebagai Bahagian Putra IP)

- Menyelaras perlindungan harta intelek bagi inovasi UPM.

- Mengurus permohonan perlindungan harta intelek di UPM iaitu paten / utiliti, variasi tumbuhan baru, hakcipta, reka bentuk industri, cap dagangan dan rahsia dagangan.


Kemaskini:: 15/11/2022 [asrizam]

PERKONGSIAN MEDIA

SWMLWA1:22:43