LATIHAN INOVASI | PUTRA SCIENCE PARK
» PERKHIDMATAN » LATIHAN INOVASI

LATIHAN INOVASI

 

 

 

Seksyen Pentadbiran
-Unit Latihan
-dahulu dikenali sebagai Putra Dynamic Training & Services (PDTS)

- Menawarkan program latihan dan perkhidmatan berkaitan harta intelek dan pengkomersilan kepada penyelidik dan industri yang berminat.

- Melaksana program bagi menjana pendapatan PSP.

Kemaskini:: 09/02/2023 [asrizam]

PERKONGSIAN MEDIA

SWMLXA1:23:56