DANA PENGKOMERSILAN | PUTRA SCIENCE PARK
» PENYELIDIK » DANA PENGKOMERSILAN

DANA PENGKOMERSILAN

Dana / Geran yang ditawarkan kepada penyelidik UPM bagi membangunkan teknologi bagi meningkatkan potensi pengkomersilan. Dana ditawarkan oleh pelbagai sumber bagi membantu meningkatkan lagi pengkomersilan R&D di Malaysia.

 

Kemaskini:: 03/09/2021 [asrizam]

PERKONGSIAN MEDIA

WVJZGAW:06:36