PENGKOMERSILAN R&D | PUTRA SCIENCE PARK
» PENYELIDIK » PENGKOMERSILAN R&D

PENGKOMERSILAN R&D


PSP yakin terhadap manfaat dan kepentingan pemindahan teknologi dalam mengkomersilkan teknologi UPM dengan menggalakkan kerjasama penyelidikan dengan pihak industri sama ada di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

PSP memulakan dan mewujudkan interaksi, pembentangan dan rundingan dengan pelbagai industri bagi pihak UPM dengan penglibatan penyelidik.

Ia adalah misi PSP untuk memindahkan teknologi dari makmal ke pasaran yang akan memberi manfaat kepada masyarakat.

PSP bekerjasama dengan penyelidik UPM untuk menarik pihak  korporat yang boleh membawa teknologi dan penemuan kepada pasaran melalui perjanjian pelesenan teknologi.

 
>>lihat Senarai Teknologi UPM yang telah dikomersilkan 

 


Maklumat lanjut:

Unit Pemindahan Teknologi
Putra Science Park (PSP)
Tel : 03-9769 1850

 

Kemaskini:: 24/02/2021

PERKONGSIAN MEDIA

B1614320508