TEKNOLOGI UNTUK DILESENKAN | PUTRA SCIENCE PARK
» INDUSTRI » TEKNOLOGI UNTUK DILESENKAN

TEKNOLOGI UNTUK DILESENKAN


Di dalam usaha untuk sentiasa melangkah ke hadapan, UPM telah mempercepatkan usaha pemindahan teknologi yang akan memberikan keuntungan kepada industri / syarikat tempatan. 

Ini akan dapat mengurangkan penggantungan industri/syarikat terhadap teknologi luar/asing yang berkos tinggi.

Semua urusan yang berkaitan dengan pengkomersilan hasil penyelidikan antara penyelidik UPM dengan mana-mana pihak industri / syarikat perlu berhubung dengan Pegawai Eksekutif (Pengkomersilan),  PSP.

Perbincangan lanjut, penerangan penyelidikan daripada pakar, perundingan akan diadakan bagi mencapai kepentingan kedua-dua pihak UPM dan Industri.

 

 

Kemaskini:: 14/10/2018

PERKONGSIAN MEDIA

B1611034416