INOVASI ALAT BANTU MENGAJAR DADU IMBUHAN BM | PUTRA SCIENCE PARK
» ARTICLE » INOVASI ALAT BANTU MENGAJAR DADU IMBUHAN BM

INOVASI ALAT BANTU MENGAJAR DADU IMBUHAN BM

Alat pembelajaran interaktif adalah penting dalam memastikan kejayaan proses pengajaran dan pembelajaran dan kaedah pembelajaran yang kreatif dan inovatif terbukti menggalakkan penglibatan yang lebih baik terutamanya dikalangan murid-murid. Matlamat inovasi ini dihasilkan adalah untuk meningkatkan perbendaharaan kata dan penyertaan pelajar dalam kelas dengan lebih mudah.

Hasil kajian yang dilakukan pasukan penyelidik dari Universiti Putra Malaysia (UPM) telah berjaya membangunkan satu inovasi aktiviti pembelajaran awalan yang menghiburkan.  PAK 21 Giant Prefixes Dice adalah alat pembelajaran yang menarik yang dilaksanakan dengan 3 elemen utama iaitu grafik, akrobatik dan dadu untuk meningkatkan penglibatan pelajar dan kemahiran perbendaharaan kata. Alat ini memberi tumpuan kepada meningkatkan kefahaman pelajar mengenai proses pembentukan imbuhan sebagai sebahagian daripada sukatan pelajaran dari Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM).

Ketua pasukan penyelidik, Prof. Dr Vijayaletchumy Subramaniam daripada Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM berkata, inovasi PAK 21 Giant Prefixes Dice dibangunkan untuk menggalakkan cara riadah untuk mempelajari Bahasa Melayu di mana unsur-unsur permainan kreatif menggunakan dadu gergasi yang digunakan sebagai sebahagian daripada teknik pembelajaran. Dengan cara ini, buku teks Bahasa Melayu diperkaya dengan menyediakan proses pengajaran dan pembelajaran yang interaktif dan santai.

PAK 21 Giant Prefixes Dice menggalakkan pembelajaran dua hala, menyediakan pelajar untuk meneroka pemikiran kritis dan menghasilkan teknik pembelajaran yang paling sesuai dengan tahap pembangunan mereka. Elemen enam permukaan aktiviti pemaparan dadu ini juga mematuhi konsep pembelajaran abad ke-21 yang ditekankan oleh KPM, iaitu pembelajaran berpusatkan pelajar untuk menguasai semua yang terlibat dalam proses awalan terbukti dapat mengukuhkan pemahaman pelajar tentang alomorf yang terlibat, konsep penggantian bersama-sama dengan huruf yang mengikuti awalan.

Pada akhirnya, pelajar dapat meneroka dan menunjukkan kemahiran komunikasi mereka. Secara keseluruhan, penerokaan PAK 21 Giant Prefixes Dice berbeza dengan alat pembelajaran bahasa biasa. Bahan-bahan yang digunakan dalam ciptaan ini dicipta khusus dengan tujuan untuk merangsang kemahiran pemikiran kritikal dan meningkatkan pemahaman dan pengalaman pelajar dalam teknik arostik yang lebih mendalam dengan simbol tangan. Ini adalah penyelesaian yang baik dalam menyediakan pengalaman pembelajaran guru dan pelajar dengan penuh perhatian dan interaktif kerana ia membolehkan pelajar belajar dan memperoleh pengetahuan melalui permainan.

Menurut Kavenia Kunasegran yang juga ahli kumpulan penyelidikan ini, bagi mencapai objektif pembelajaran ini, PAK 21 Giant Prefixes Dice memerlukan pelajar membina dadu berdasarkan template dadu yang disediakan.

“Pelajar dijangka melekatkan pelekat berwarna-warni berdasarkan bilangan huruf yang disertai oleh awalan yang terdiri daripada allomorphs. Seterusnya, pelajar akan melekatkan simbol tangan pada setiap permukaan dadu keenam dengan menulis ayat-ayat yang telah dihasilkan menggunakan teknik arostik untuk mengingati huruf-huruf yang terlibat dalam proses penggantian," katanya.

Permainan Pak 21 Giant Prefixes Dice ini dibina khusus untuk membangunkan 4 fasa utama konsensus pakar dalam proses pengajaran dan pembelajaran khususnya, Fasa 1: Fasa Analisis Keperluan, Fasa 2: Fasa Reka Bentuk, Fasa 3: Fasa Pembangunan dan Fasa 4: Fasa Penilaian.

Date of Input: 24/12/2021 | Updated: 24/12/2021 | asrizam

MEDIA SHARING

PUTRA SCIENCE PARK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97691849
03-89464121
BWJWJAP:09:56