Amalan Pelesenan Inovasi Paten UPM | PUTRA SCIENCE PARK
» ARTIKEL » Amalan pelesenan inovasi paten UPM

Amalan pelesenan inovasi paten UPM

Kegiatan pelesenan inovasi UPM akan bermula setelah penemuan ini mendapat perlindungan IP (paten / reka bentuk industri / hak cipta SD / varieti tanaman baru). Semua R&D yang berpotensi untuk dikomersialkan akan disokong oleh universiti untuk mendapatkan perlindungan IP.

Setelah penemuan ini mendapat paten sementara menunggu nombor pemfailan oleh Intellectual Property Corporation of Malaysia (MYIPO), PSP akan memulakan aktiviti promosi untuk mendapatkan industri yang berpotensi untuk melesenkan teknologi UPM.

UPM akan memastikan penemuan ini dilindungi dengan selamat sebelum kita mendapatkan industri untuk mengelakkan orang lain melanggar hak penemuan tersebut.

Sekiranya terdapat industri yang berpotensi ingin melesenkan penemuan atau berminat untuk melihat peluang pelesen,  perbincangan lebih lanjut mengenai perundingan pelesenan akan diadakan.

Keseluruhan kos pelesenan IP yang diproses akan dipertimbangkan dalam perundingan yuran pelesenan dan royalti.

Perbincangan awal akan diadakan dengan pihak industri secara ringkas mengenai inovasi ini. Penyelidik tidak akan mendedahkan bahagian penting teknologi dan menandatangani NDA akan dilaksanakan selain Perjanjian Pelesenan. Status IP akan dimaklumkan dengan jelas sebelum terma syarat pelesenan yang selanjutnya akan dibincangkan dengan pihak industri.

Selepas perlindungan, Seksyen Promosi dan Pemasaran di bawah Putra Science Park, UPM (sebelumnya dikenali sebagai Pusat Inovasi dan Pengkomersialan UPM) akan mempromosikan penemuan ini melalui pelbagai saluran seperti direktori inovasi laman web, buku direktori inovasi, pameran, Hari Terbuka Inovasi UPM, sidang akhbar, siaran akhbar, iklan di direktori akhbar / majalah / perniagaan, sesi rangkaian industri melalui seminar / pameran / lawatan dan juga dari rangkaian penemu.

Dalam amalan UPM, NDA akan didatangani ketika perbincangan kedua atau ketiga dengan pihak yang berminat. Perbincangan pertama adalah mengenai sesi pengenalan antara industri, penyelidik, dan UPM TTO (Putra Science Park -www.sciencepark.upm.edu.my) dan perbincangan ringkas mengenai bagaimana kaedah kerjasama dengan universiti. Kadang kala perbincangan tidak akan berakhir dengan pengkomersialan tetapi boleh menjurus kepada penyelidikan kontrak atau kerja perundingan dari pakar UPMatau perkhidmatan makmal yang bersesuaian.

Sekiranya terdapat dua pilihan pelesenan sebagai pemegang lesen antara syarikat pemula UPM  atau syarikat sedia yang ada, UPM lebih suka memberikan hak pelesenan itu kepada syarikat yang ada kerana beberapa faktor;
1. Keutuhan modal dan pasaran terkawal
2. Keupayaan dan komitmen dari syarikat untuk memenuhi jurang teknologi dalam meningkatkan teknologi

 

Artikel oleh

Asrizam Esam |
Pegawai Penyelidik
Putra Science Park
Universiti Putra Malaysia

Tarikh Input: 15/11/2020 | Kemaskini: 23/09/2022 | asrizam

PERKONGSIAN MEDIA

PUTRA SCIENCE PARK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97691849
03-89464121
WVJZGA:06:55