Penilaian Paten Di UPM | PUTRA SCIENCE PARK
» PENYELIDIK » PERLINDUNGAN HARTA INTELEK » Penilaian Paten di UPM

Penilaian Paten di UPM

Paten : Dari perspektif Panel Penilaian IP UPM

Oleh: Dr Mohd Ishan Zahira

Bahagian Putra IP, Putra Science Park telah diamanahkan untuk menguruskan aset tidak ketara UPM yang amat berharga. Ini adalah tempat yang mesti dilawati bagi setiap pencipta/penyelidik untuk melihat paten dan perlindungan lain harta intelek (IP) Universiti sebelum usaha bagi mengkomersialkan IP yang dapat menjana pendapatan.

Penyelidik mesti mendedahkan ciptaan mereka secara dalaman sebelum Penilaian IP Universiti oleh Panel. Sesi penilaian IP akan diadakan setiap minggu di PSP.

Aliran proses bagi permohonan IP dalam UPM ditunjukkan dalam Rajah 1:

Rajah 1: Carta Alir Proses Permohonan UPMIP


Terdapat kriteria undang-undang dan ekonomi yang aka dilihat oleh Panel bergantung kepada jenis IP. Artikel ini akan memberi tumpuan hanya untuk permohonan paten. Bagi permohonan paten, kriteria undang-undang yang dikehendaki adalah paten ciptaan iaitu sesuatu yang baharu, langkah mereka cipta dan aplikasi industri.

Untuk kriteria sesuatu yang baharu (novelty), Panel akan menimbang ciptaan dipatenkan, sama ada ia adalah produk baru (peranti atau komposisi bahan), proses (urutan atau metodologi), penggunaan atau peningkatan. Pengesahan sesuatu yang baru bergantung kepada prior art yang berkaitan, yang menjadi tanggungjawab para penyelidik untuk melaksanakan carian prior art. Bahagian IP Putra akan menyediakan bantuan mengenai teknik carian prior art. Sesuatu ciptaan ini adalah novel apabila ianya tidak didahului oleh ciptaan prior art yang berkaitan. Para penyelidik perlu memahami ciptaan mereka mengikut kehendak undang-undang paten dan dapat menunjukkan melalui lukisan terperinci, formula, dan sebagainya bahawa idea mengandungi mereka sebenarnya sememangnya berfungsi.

Prior art yang diambil bersama-sama juga akan digunakan untuk menentukan sama ada ciptaan mempunyai langkah merekacipta. Apabila Panel IP yakin apabila orang dengan kemahiran biasa dalam seni (iaitu seseorang yang mempunyai tahap pengalaman yang sederhana) tidak akan mungkin untuk membangunkan ciptaan yang sama, maka ciptaan adalah non-obvious dan lulus ujian ini. Oleh itu, jika seseorang itu boleh mencapai rekaan yang sama selepas menggabungkan semua unsur-unsur prior art yang berasingan, ujian obviousness adalah gagal.

Penggunaan perindustrian juga akan diteliti di mana penyelidik perlu menghuraikan aplikasi di mana industri mungkin akan menggunakan ciptaan ini. Kriteria ini juga relevan untuk Panel bagi mempertimbangkan potensi pengkomersilan ciptaan sebelum menyokong pemfailan ciptaan di Perbadanan Harta Intelek Malaysia (MyIPO).

 


Kemaskini:: 01/10/2016

PERKONGSIAN MEDIA

PUTRA SCIENCE PARK
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
03-97691254
03-89464121
B1566740559