MATLAMAT | PUTRA SCIENCE PARK
» MENGENAI KAMI » MATLAMAT

MATLAMAT

Sebagai sebuah universiti yang terkemuka dan menjadi Pusat Pembelajaran dan Penyelidikan yang utama pada peringkat antarabangsa, UPM kukuh berpegang pada komitmen untuk terus berusaha mencapai kemajuan dan menjadi universiti yang dihormati.

VISI |
Menjadi sebuah universiti bereputasi antarabangsa.

MISI | Memberikan sumbangan bermakna kepada pembentukan kekayaan dan pembangunan negara serta kemajuan manusia sejagat menerusi penerokaan dan penyebaran ilmu 

MATLAMAT | Penjanaan nilai melalui ekosistem RDCE yang mantap dan lestari.

Kemaskini:: 18/12/2017

PERKONGSIAN MEDIA

B1611221436