PROMOSI INOVASI | PUTRA SCIENCE PARK
» PERKHIDMATAN » PROMOSI INOVASI

PROMOSI INOVASI


Bahagian Promosi dan Pemasaran Inovasi

- Mengurus promosi dan pemasaran inovasi UPM kepada orang awam dan industri.

- Mempromosi penyelidikan dan inovasi di media massa.

- Mengurus penyertaan UPM di dalam pameran dan pertandingan penyelidikan.

Kemaskini:: 05/05/2017

PERKONGSIAN MEDIA

B1566104273