PROMOSI INOVASI | PUTRA SCIENCE PARK
» PERKHIDMATAN » PROMOSI INOVASI

PROMOSI INOVASI


Bahagian Promosi dan Pengkomersilan  Inovasi

- Seksyen Promosi dan Pemasaran Inovasi

- Mengurus promosi dan pemasaran inovasi UPM kepada industri untuk tujuan potensi pengkomersilan teknologi.

- Mempromosi penyelidikan dan inovasi di media massa.

- Mengurus penyertaan UPM di dalam pameran dan pertandingan penyelidikan.

Kemaskini:: 24/07/2020

PERKONGSIAN MEDIA

B1611665087